Gå til hovedindhold

For fagfolk

Se hvem du kan rette henvendelse til.

Indhold

  Ved anmodning om visitation til døgnplads på Børneinstitutionen Posekær rettes henvendelse til: 
  Aabenraa Kommune 
  Børn og Familie afdelingen 
  Tinglev Midt 2 
  6360 Tinglev 

  Eller ved direkte kontakt til institutionen:

  Afdelingsleder:
  Mette Svendsen 
  E-mail: msv@aabenraa.dk Mobil: 29 79 73 03

  Afdelingsleder:
  Christian Worm Gotfredsen
  E-mail: cwgo@aabenraa.dk Mobil: 23 35 42 80

  Visitationsanmodningen vedlægges relevante bilag der kan belyse barnets/den unges handi­cap, d.v.s. § 50 undersøgelse og handleplan. Evt. udtalelser fra specialister og læger, udskrif­ter fra journaler samt udtalelser fra dagtil­bud, skole eller andet. 

  Den anmodende kommune og pårørende får skriftlig meddelelse om forløbet.