Gå til hovedindhold

Børnehandicapområdet

Velkommen til Børnehandicapområdet Aabenraa.

Børnehandicapområdet Aabenraa er en kommunal enhed, bestående af Børneinstitutionen Posekær og Børnehuset Lille Kolstrup med henholdsvis specialbørnehave og aflastning.

Indhold

  Institutionerne er tidligere amtslige institutioner, som Aabenraa Kommune ved kommunesammen­lægningen pr. 1. januar 2007 valgte at overtage. Børnehandicapområdet hører under forvaltningen Børn og Kultur, afdeling Børn og Familie.

  Området ledes af en fælles institutionsleder og har derudover to afdelingsledere, en for Børneinstitutionen Pose­kær og to for Børnehuset Lille Kolstrup. 

  Døgninstitutionen Posekær blev etableret i 1988 og er normeret til 18 børn og unge fra 0-18 år. 
  Børne­huset Lille Kolstrup blev etableret i 2000 og udvidet i 2003 med en aflastningsafdeling. 
  Institutionen er normeret til 15 børnehavebørn og 10 aflastningsplad­ser. 
  Alle pladser er til børn og unge med varig nedsat fysisk og psykisk funk­tionsevne i aldersgruppen 0-18 år.