Gå til hovedindhold

Hjemmepasser

Aflastning i eget hjem (Servicelovens §84)

Ordningen tilbyder hjælp til pasning af børn med særlige behov i eget hjem. Ligeledes kan ordningen bruges som et alternativ eller et supplement til det at have et barn i aflastning på Lille Kolstrup.

Indhold

    Det overordnede mål for hjemmepasserordningen er at skabe et pusterum for den resterende familie. Hjemmepasserordningen kan desuden have det formål langsomt at vænne barnet til et mere selvstændigt liv.

    Hjemmepasserordningen består af et team, der via ordningen kan være tilknyttet Børnehuset Lille Kolstrup.
    Det kan være studerende eller vikarer fra Børnehuset Lille Kolstrup, som via oplæring og hjemmebesøg sendes ud for at passe barnet i eget hjem.

    For at benytte tilbuddet om hjemmepasserordning, skal der rettes henvendelse til familiens sagsbehandler i hjemkommunen. Herefter udstedes en kontrakt på det antal timer om måneden, der kan bevilliges den enkelte familie.