Gå til hovedindhold

Børneinstitutionen Posekær

Børneinstitutionen Posekær har eksisteret siden januar 1989 og er en døgninstitution under Børn og Skole, Aabenraa Kommune.

Indhold

  Posekær indgår som en del af Børnehandicapområdet Aa­benraa, der foruden Posekær består af Børnehuset Lille Kolstrup i Aabenraa, som er en speci­albørnehave og et aflastningstilbud.

  Posekær er oprettet efter Serviceloven § 66, stk. 6.
  Posekærs formål er at modtage børn og unge, der på grund af fysisk og/eller psykisk handicap, har behov for pleje, behandling m.v. i et døgntilbud.
  Posekær modtager 18 børn og unge i alderen 0-18 år. 

  Personalegruppen består, ud over pædagoger, af pædagogiske assistenter, sosu'er samt omsorgs- og pædagogmedhjælpere.

  Derudover er der ansat ergo/fysioterapeut og social- og sundhedsassistent. Endvidere er der ansat personale til madlavning, rengøring, kontor- og pedel­funktioner.

  Der er knyttet konsulenter med forskellige faglige baggrunde til institutionen.