Gå til hovedindhold

For fagfolk - visitation

Se hvem du kan rette henvendelse til.

Indhold

  Anmodning om visitation til et af Børnehandicapområdets tilbud rettes til: 
  Aabenraa Kommune 
  Børn og Familie afdelingen 
  Tinglev Midt 2 
  6360 Tinglev 

  Eller ved direkte kontakt til institutionerne.

  Børnehuset Lille Kolstrup:

  Afdelingsleder: (Aflastningen)
  Jesper Stærk Jakobsen
  E-mail: jsja@aabenraa.dk Mobil: 30 61 13 71

  Afdelingsleder: (Børnehaven)
  Karina Franson Møller
  E-mail: kfmoe@aabenraa.dk Mobil: 21 78 03 13

  Børneinstitutionen Posekær:

  Afdelingsleder:
  Mette Svendsen
  E-mail: msv@aabenraa.dk Mobil: 29 79 73 03

  Afdelingsleder:


  Visitationsanmodningen vedlægges relevante bilag der kan belyse barnets/den unges handi­cap, d.v.s. § 50 undersøgelse og handleplan. Evt. udtalelser fra specialister og læger, udskrif­ter fra journaler samt udtalelser fra dagtil­bud, skole eller andet. 

  Der afholdes visitationsmøder hver 14. dag, hvor ansøgninger behandles. 

  Den anmodende kommune og pårørende får skriftlig meddelelse om forløbet.